CANCIONES:

  ALALÁS

Son cantos dilatados, de ritmo libre, de grande fondura. Considérase o alalá, como un dos máis característicos cantos galegos, dunha antigüidade e ascendencia máis remota que o segundo período do canto gregoriano, chamado do apoxeo. O alalá, sen dúbida, é unha das constantes na música galega, cuns  valores estéticos e artísticos innegables e que o convirte nun dos cantos máis fermosos da nosa tradición. 

ALALÁ DAS MARIÑAS 

Teño unha casiña branca

na Mariña entre os loureiros

teño amores, teño barcas

i estou vivindo no ceo !

Ailalelo, ailalalo

 

Adiós á miña casiña

Portelo do meu quinteiro

Auga da miña fontiña

Sombra do meu laranxeiro

Ailalelo, ailalalo

 

Canción: Alalá
a voz da esperanza)

Teño a vida nunha man
e na outra o corazón
non vos teño máis que dar
fica núa miña voz
Alala...

Xa non quero máis chorar
o que o tempo nos negou
hoxe traio pra mañán
bágoas cheas de paixón
Alala..',